Share of mind

Share of mind to wskaźnik wykorzystywany do oszacowania udziału marki jakiegoś produktu lub usługi w świadomości konsumentów. Wskaźnik ten uzyskuje się zwykle za pomocą badań realizowanych w trakcie lub po zakończeniu jakiejś kampanii reklamowej, promocyjnej itp. Osoby badane proszone są o wymienienie wszystkich marek z wybranej kategorii marek lub usług, które mogą sobie przypomnieć. Respondent może również wybierać z gotowej listy marek i wtedy wskazuje te, które przypomina sobie z reklam widzianych w telewizji, radio, prasie, Internecie itp.

Wskaźnik share of mind można wyrazić w postaci odsetka wskazań na markę X. Im wyższy odsetek, tym oczywiście większy udział danej marki w świadomości konsumentów.