Badania marki (ang. brand research)

Badania marki realizowane są w celu oceny świadomości i opisu reakcji konsumentów, związanych z odbiorem i postrzeganiem marki produktów i usług. Dotyczą najczęściej takich aspektów jak: doświadczenie marki (ang. brand experience) lojalność wobec marki (ang. brand loyalty) osobowość marki (ang. brand … Czytaj dalej

Brand Party Game

Brand Party Game to technika projekcyjna stosowana w wywiadach fokusowych, a dotyczących oceny marek produktów; uczestnicy wywiadu mają za zadanie wyobrazić sobie poszczególne marki jako osoby uczestniczące w przyjęciu i opisać ich wygląd, ubiór, zachowanie, wzajemne relacje itd.

Brand saliance

Brand saliance to wskaźnik znajomości marki wyrażony poprzez odsetek respondentów, którzy wymienili ją na pierwszym miejscu wśród innych marek z tej samej kategorii produktów lub usług. Wskaźnik ten wykorzystywany jest do szacowania efektywności kampanii reklamowych, popularności marki, świadomości jej istnienia … Czytaj dalej

Branding

Branding to proces tworzenia przez firmę świadomości marki wśród jej odbiorców.

Debranding

Debranding to proces zmiany świadomości marki wśród jej dotychczasowych i potencjalnych odbiorców, podejmowany przez firmę w reakcji na jakieś zdarzenia: zmiany lub poszerzenia grupy docelowej, odchodzenia dotychczasowych klientów, zmiany strategii marketingowej itp.

Share of mind

Share of mind to wskaźnik wykorzystywany do oszacowania udziału marki jakiegoś produktu lub usługi w świadomości konsumentów. Wskaźnik ten uzyskuje się zwykle za pomocą badań realizowanych w trakcie lub po zakończeniu jakiejś kampanii reklamowej, promocyjnej itp. Osoby badane proszone są o … Czytaj dalej

Share of shelf

Share of shelf to wskaźnik wykorzystywany do oszacowania liczby produktów danej marki w stosunku do liczby wszystkich pozostałych produktów z tej samej kategorii, eksponowanych na półkach w hipermarketach, sklepach detalicznych oraz innych punktach sprzedażowych. Innymi słowy jest to udział produktu w półce. … Czytaj dalej