Skala rankingowa (ang. ranking scale)

Skala rankingowa umożliwia respondentowi uporządkowanie swoich ocen wg jakiegoś ustalonego kryterium, hierarchii ważności itp.