Skala semantyczna (ang. semantic differential scale)

Skala semantyczna, najczęściej pięcio- lub siedmiopunktowa, powszechnie wykorzystywana do oceny postaw, zjawisk, obiektów itp. Cechą charakterystyczną tej skali jest to, że jej bieguny (początek i koniec skali) oznaczone są dwoma antonimami: zły – dobry, tani – drogi, nieprzydatny – użyteczny itp. Pomiędzy tymi skrajnymi określeniami znajduje się kilka kategorii pośrednich, oznaczonych domyślnie liczbami naturalnymi.

Skala taka może wyglądać następująco:

Czy Pana(i) zdaniem produkt X jest: Tani 1 2 3 4 5 6 7 Drogi

Respondent wskazuje na tę kategorię, która w największym stopniu odpowiada jego ocenie lub emocjom. Skala ta nazywana jest również dyferencjałem semantycznym lub skalą Osgooda, od nazwiska jej twórcy, amerykańskiego psychologa Charlesa E. Osgooda (ur. 1916 – zm. 1991).