Skalowanie (ang. scaling)

Patrz: skala pomiarowa.