Skojarzenia słowne (ang. word associations)

Skojarzenia słowne to rodzaj prostej techniki projekcyjnej, stosowanej często w badaniach psychologicznych, ale również marketingowych i rynkowych. Osobie badanej pokazuje się jakieś słowo (np. nazwę marki jakiegoś produktu), a następnie prosi się ją o dopisanie możliwie jak największej liczby wyrazów, które kojarzą się jej z przedstawionym słowem.