Skrypt rozmowy (ang. guidelines, telemarketing script)

Skrypt rozmowy: to za pomocą czego firmy zlecające kampanie telemarketingowe dręczą swoich klientów.