Social grade

Social grade to rodzaj klasyfikacji demograficznej stosowanej w sondażach National Readership Survey (NRS), realizowanych od 1956 roku w Wielkiej Brytanii. Klasyfikację tę z czasem przejęły również inne organizacje badawcze (w tym ESOMAR) w krajach Europy Zachodniej. Klasyfikacja ta wykorzystywana jest do określenia klasy społecznej respondentów, przede wszystkim w odniesieniu do tzw. głowy gospodarstwa domowego (ang. head of household). Umożliwia podział respondentów ze względu na ich wykonywany zawód, status społeczny i wielkość dochodów.

Klasyfikacja social grade wygląda następująco:

A: Upper midle class
B: Middle class
C1: Lower middle class
C2: Skilled working class
D: Working class
E: Those at the lowest levels of subsistence