Socjografia (ang. sociography)

Socjografia to dziedzina socjologii zajmująca się opisem struktury i funkcjonowania społeczności zamieszkujących określone miejsce i żyjących w czasie współczesnym dla badacza, który tę społeczność opisuje. Socjografia poprzestaje zazwyczaj na dokładnym opisie społeczności, bez odwoływania się do kontekstu historycznego.

Termin „socjografia” został użyty po raz pierwszy przez holenderskiego socjologai etnografa Rudolfa Steinmetza (ur. 1862 – zm. 1940), ale ostatecznie nie przyjął się w języku socjologii i jest używany sporadycznie.