Socjogram (ang. sociogram)

Socjogram to graficzna prezentacja relacji, więzi i zależności pomiędzy osobami pochodzącymi z tej samej wspólnoty, grupy społecznej, społeczności itp.