Stevens S. Stanley

Stevens S. Stanley (ur. 1906 – zm. 1973) amerykański psycholog, autor klasycznej typologii skal pomiarowych: nominalnej, porządkowej, interwałowej i ilorazowej (patrz: On the theory of scales of measurement, 1946).