Subiektywność (ang. subjectivity)

Subiektywność to taka cecha postawy badawczej, że oparta jest przede wszystkim na własnych indywidualnych doświadczeniach, poglądach, przekonaniach i osobistym punkcie widzenia. Gustav Flaubert w swoim Słowniku komunałów termin „subiektywność” uzupełniłby pewnie słowami: „w towarzystwie badaczy gardzić jako oznaką ciasnych horyzontów”. To był sarkazm oczywiście.