Subkultura (ang. subculture)

Subkultura to grupa osób należąca formalnie do większej społeczności, ale z jakichś względów przyjmująca świadomie takie wzory zachowań, normy, obyczaje i wartości, które są różne od tych powszechnie obowiązujących.

Motywy, dla których ludzie łączą się w subkultury mogą być bardzo różne: odrzucenie lub społeczne wykluczenie (subkultury przestępcze), bunt, potrzeba podkreślenia swojej odrębności lub poczucie dystansu do społeczeństwa, w którym się żyje (subkultury młodzieżowe), potrzeba zachowania tożsamości członków rozmaitych grup i wspólnot społecznych (subkultury zawodowe, religijne, seksualne itp.).