Sufit (ang. interviewer cheating)

Sufit to potoczne określenie kwestionariusza wywiadu zawierającego fikcyjne odpowiedzi wymyślone przez nieuczciwego ankietera i zapisane jako odpowiedzi respondenta (z którym ankieter w rzeczywistości w ogóle się nie spotkał lub też spotkał, ale nie przeprowadził wywiadu w rzetelny sposób).