Świadoma zgoda (ang. informed consent)

Świadoma zgoda to akceptacja i przyjęcie przez respondenta propozycji udziału w jakimś badaniu.