Szeregi czasowe (ang. times-series)

Szeregi czasowe to dane ilościowe dotyczące tego samego zjawiska obserwowanego w różnych odstępach czasu (dniach, miesiącach, latach itp.).