Tabela krzyżowa (ang. cross table)

Tabela krzyżowa to zestawienie w postaci rubryk, w których przedstawione są wartości co najmniej dwóch zmiennych, w celu ich porównania i wykazania istniejących zależności.