Tabela wielodzielcza (ang. cross tabulation)

Tabela wielodzielcza to zestawienie w postaci rubryk, w których przedstawione są wartości co najmniej trzech zmiennych, w celu ich porównania i wykazania istniejących zależności.