Tablice liczb losowych (ang. tables for probability distribution)

Tablice liczb losowych to zestawienie szeregów liczb, dobranych zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa, wykorzystywane swego czasu do doboru prób losowych. Obecnie do doboru prób losowych, zamiast papierowych tablic, wykorzystuje się specjalistyczne programy i aplikacje komputerowe tzw. generatory liczb losowych.