Tabulacja (ang. tabulation)

Tabulacja to zliczanie częstości przypadków lub wartości zmiennych i przedstawienie ich w postaci tabelarycznej.