Tachistoskop (ang. tachistoscope)

Tachistoskop to urządzenie przeznaczone do pomiaru ruchu gałek ocznych, wykorzystywane do pomiarów fizjologicznych, psychologicznych itp. Tachistoskop wykorzystywany jest również w badaniach marketingowych. Może służyć do pomiaru reakcji badanych osób na testowane produkty, reklamy itp.