Test kinowy (ang. theatre test)

Test kinowy to rodzaj badania reklamy polegającego na emisji odcinku serii reklam dla wybranej grupy konsumentów. Przed emisją osoby biorące udział w badaniu udzielają odpowiedzi na szereg pytań dotyczących ich preferencji i intencji zakupu określonych produktów lub usług. Po zakończeniu … Czytaj dalej

Test reklamy (ang. copy test)

Test reklamy to badanie, którego celem jest ocena konceptu reklamowego. Realizowane jest często w trakcie wywiadów fokusowych. Uczestnicy dyskusji, po przedstawieniu im roboczej wersji reklamy, oceniają jej atrakcyjność, zrozumiałość, wiarygodność przekazu itp.