Test kinowy (ang. theatre test)

Test kinowy to rodzaj badania reklamy polegającego na emisji odcinku serii reklam dla wybranej grupy konsumentów. Przed emisją osoby biorące udział w badaniu udzielają odpowiedzi na szereg pytań dotyczących ich preferencji i intencji zakupu określonych produktów lub usług. Po zakończeniu projekcji uczestnicy badania ponownie udzielają odpowiedzi na te same pytania. Test kinowy pozwala w ten sposób ocenić przewidywaną skuteczność planowanej kampanii reklamowej.