Eye tracking

Eye tracking to metoda badawcza umożliwiająca śledzenie, za pomocą odpowiedniej aparatury pomiarowej, ruchów gałek ocznych oraz procesu postrzegania oglądanych obiektów. Wykorzystywana jest głównie w testach sensorycznych, badaniach reklamy itp.

Off-air test

Off-air test to badanie reklamy telewizyjnej przeprowadzone jeszcze przed publiczną emisją reklamy w stacjach telewizyjnych.

On-air test

On-air test to badanie reklamy telewizyjnej przeprowadzone w warunkach, które są możliwie najbardziej naturalne dla odbiorcy testowanej reklamy np. w jego domu. Termin ten może również oznaczać test reklamy telewizyjnej przeprowadzony po jej publicznej emisji w stacjach telewizyjnych.

OTH (ang. Opportunity to Hear)

OTH to wskaźnik wykorzystywany w badaniach słuchalności radia do oceny efektywności kampanii reklamowej; określa średnią liczbę kontaktów słuchacza stacji radiowej z reklamą emitowaną na jej antenie w określonym odstępie czasu.

OTS (ang. Opportunity to See)

OTS to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych i badaniach reklamy do oceny efektywności kampanii reklamowej; określa średnią liczbę kontaktów osoby z grupy docelowej z reklamą emitowaną w stacji telewizyjnej, w jakimś odstępie czasu.

Pupilometr (ang. pupilometer)

Pupilometr to urządzenie przeznaczone do pomiaru ruchu źrenic ocznych, wykorzystywane do pomiarów fizjologicznych, psychologicznych itp. Pupilometr wykorzystywany jest również w badaniach marketingowych. Może służyć do pomiaru reakcji badanych osób na testowane produkty, reklamy itp.

Split run test

Split run test to rodzaj badania, którego celem jest sprawdzenie efektywności przekazów reklamowych zamieszczanych w prasie. Polega na tym, że w tym samym nakładzie gazety lub czasopisma umieszcza się dwie różne wersje reklamy (ogłoszenia), dotyczącej tego samego produktu lub usługi. Poszczególne części … Czytaj dalej

Storyboard

Storyboard to robocza wersja reklamy telewizyjnej, w postaci rysunków lub ilustracji, prezentujących najważniejsze sceny reklamy, opatrzone wypowiedziami osób biorących w niej dział.