Techniki asocjacyjne (ang. association techniques)

Techniki asocjacyjne to metody, za pomocą których uczestnicy wywiadów jakościowych, testów psychologicznych itp. mogą przedstawiać swoje skojarzenia i wyobrażenia związane z przedmiotem badania. Zobacz więcej na ten temat pod hasłem techniki projekcyjne.