Wywiad jakościowy (ang. qualitative interview)

Wywiad jakościowy prowadzony jest przez moderatora, w formie swobodnej dyskusji z respondentem, za pomocą niestandaryzowanych narzędzi badawczych (scenariuszy wywiadu).