Test chi-kwadrat (ang. chi-square test)

Test chi-kwadrat wykorzystywany jest do do sprawdzenia, czy obserwowana współzależność pomiędzy analizowanymi zmiennymi jest istotna statystycznie, czy też wynika jedynie z błędu próby.