Tercyl (ang. tercile)

Tercyl to parametr statystyczny, kwantyl trzeciego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w badanej populacji. Tercyl umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na 3 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej.