Test Dwudziestu Stwierdzeń (ang. Twenty Statement Test)

Test Dwudziestu Stwierdzeń to technika samooceny wynaleziona w 1954 roku przez Manforda Kuhna (ur. 1911 – zm. 1963), amerykańskiego socjologa, interakcjonistę symbolicznego, twórcę tzw. szkoły Iowa interakcjonizmu symbolicznego.

Test Dwudziestu Stwierdzeń służy do opisu koncepcji samego siebie, własnej osobowości, a ściślej rzecz biorąc – do odzwierciedlenia swojej jaźni. Konstrukcja testu jest bardzo prosta; osoba biorąca w nim udział musi na czystej kartce papieru napisać po kolei 20 zdań odpowiadających na pytanie: „Kim jestem?” („Who Am I”). Znacznie trudniejsza jest interpretacja zebranych odpowiedzi, tak więc wydaje się, że może bezpieczniej jest jednak odpowiadać na kwestionariusz Prousta (uwaga, to był żart, żart).

Patrz: Manford H. Kuhn i Thomas S. McPartland, An Empirical Investigation of Self-Attitudes, American Sociological Review, 1954.