Test jednostronny (ang. one-tailed test)

Test jednostronny to test statystyczny, dla którego skrajne wartości obserwowanej zmiennej znajdują się po lewej lub prawej stronie jej rozkładu.