Test Kołmogorowa-Smirnowa (ang. Kolmogorov Smirnov test)

Test Kołmogorowa-Smirnowa to test statystyczny wykorzystywany do sprawdzenia, czy i w jakim stopniu rozkład wartości zmiennej z próby losowej jest zgodny z rozkładem normalnym.