Test laboratoryjny (ang. laboratory test)

Test laboratoryjny przeprowadzany jest w kontrolowanych warunkach, w pomieszczeniu zaadoptowanym specjalnie do celów badania, w którym istnieje możliwość obserwacji i rejestracji zachowań uczestników testu.