Test Levene’a (ang. Levene’s test)

Test Levene’a to test statystyczny służący do sprawdzenia hipotezy zerowej o jednorodności wariancji w porównywanych grupach zmiennych.