Test marketingowy (ang. marketing test)

Test marketingowy to rodzaj badania, którego celem jest ocena konceptów i strategii marketingowych planowanych i podejmowanych przez firmę, takich jak: wprowadzanie na rynek nowego produktu, marki lub usługi, modyfikacja produktów już istniejących itp.