Test monadyczny (ang. monadic test)

Test monadyczny to rodzaj badania produktu, w trakcie którego respondent oceniana tylko jeden produkt.