Test porównawczy (ang. comparative test)

Test porównawczy to rodzaj badania produktu, w trakcie którego respondent ocenia kilka produktów i wybiera ten, który najbardziej odpowiada jego oczekiwaniom.