Test produktu (ang. product test)

Test produktu to badanie, którego celem jest sprawdzenie jakości i funkcjonalności produktu przez jego potencjalnych nabywców.