Test projekcyjny (ang. projection test)

Test projekcyjny to inne określenie technik projekcyjnych.