Test Shapiro-Wilka (ang. Shapiro-Wilk test)

Test Shapiro-Wilka to test statystyczny służący do sprawdzenia hipotezy zerowej o normalności rozkładu.