Text mining

Text mining to analiza i eksploracja zawartości dokumentów tekstowych. Celem analizy text mining jest identyfikacja najbardziej użytecznych treści z punktu widzenia odbiorcy, słów kluczowych, przydatnych informacji itp. Technika ta wspomagana jest specjalnymi programami komputerowymi, które umożliwiają przeszukiwanie dużych zbiorów dokumentów np. w Internecie.