TGI (ang. Target Group Index)

TGI to technika badawcza opracowana w 1969 przez brytyjską firmę badawczą BMRB (British Market Research Bureau), rozwijana do chwili obecnej i stosowana – na podstawie licencji udzielanej przez BMRB – w ponad 60 krajach na całym świecie (wg danych na 2010 rok).

W Polsce właścicielem licencji i realizatorem badań typu TGI jest agencja Millward Brown SMG/KRC. TGI jest badaniem o charakterze ciągłym, realizowanym przez okres całego roku, w odstępach miesięcznych, na reprezentatywnych próbach respondentów. Obejmuje (w skali rocznej) 36 tysięcy respondentów w wieku od 15 do 75 roku życia. Wszystkie wywiady z respondentami wylosowanymi do badania realizowane są techniką wywiadu face-to-face w ich gospodarstwach domowych.

Zasadniczym celem badania TGI jest systematyczne gromadzenie informacji na temat:

  1. produktów i usług nabywanych oraz wykorzystywanych przez konsumentów
  2. mediów przez nich użytkowanych (czytelnictwa prasy, oglądalności telewizji, słuchalności radia i wykorzystywania Internetu).

Jednoczesne powiązanie danych na temat zachowań konsumenckich i korzystania z mediów, pochodzących od tych samych osób, umożliwia opracowanie szeroko rozumianych profilów demo- i psychograficznych konsumentów. Głównymi odbiorcami danych pochodzących z omawianego badania są reklamodawcy, firmy reklamowe, producenci dóbr, usługodawcy itp.