Testowanie hipotezy (ang. hypothesis testing)

Testowanie hipotezy to procedura badawcza, której celem jest odrzucenie lub przyjęcie hipotezy zerowej.