Trafność prognostyczna (ang. predictive validity)

Trafność prognostyczna to trafność pomiaru, którą można określić na podstawie trafności innego pomiaru tej samej cechy, dokonanego w późniejszym czasie.