Trafność kryterialna (ang. criterion validity)

Trafność kryterialna pomiaru, skali pomiarowej lub wskaźnika określana jest na podstawie trafności innego pomiaru tego samego zjawiska, ale przeprowadzonego w późniejszym czasie.

Trafność kryterialna zwana jest również trafnością prognostyczną, ponieważ do jej przyjęcia konieczne jest przewidywanie związku pomiędzy pomiarem bieżącym, a pomiarem przyszłym. Innymi słowy o trafności kryterialnej pomiaru decyduje weryfikacja wyników pomiaru w późniejszym czasie. Przykładem takiego pomiaru może być test kwalifikacyjny z jakiegoś języka obcego, przeznaczony do oceny umiejętności uczniów i przypisania ich do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania. Jeżeli w trakcie dalszej nauki okaże się, że poziom uczestników tej samej grupy jest wyrównany, to można przyjąć, że przeprowadzony wcześniej pomiar cechował się rzeczywiście trafnością kryterialną.