Trafność skali (ang. scale validity)

Trafność skali to taka cecha skali pomiarowej, że pozwala ona rzeczywiście na mierzenie tego, co w założeniu mierzyć powinna.