Transkrypcja wywiadu (ang. transcription)

Transkrypcja wywiadu to dokument zawierający wypowiedzi uczestników FGI, IDI oraz innych tego typu wywiadów jakościowych, zarejestrowane wcześniej za pomocą zapisu audiowizualnego, a następnie przepisane w całości lub fragmentach w celu ich dalszej analizy.