Uczestnik badania (ang. participant)

Uczestnik badania to osoba wylosowana lub zaproszona do badania, która wyraziła swoją zgodę i faktycznie wzięła w nim udział. Inaczej zwana respondentem.