Udział w rynku (ang. market share)

Udział w rynku to procentowy stosunek wartości lub wielkości sprzedaży produktów firmy do łącznej wartości lub wielkości sprzedaży produktów z tej samej kategorii, zrealizowanej przez wszystkie firmy działające na danym rynku.