TVR (ang. Total Viewing Rate)

TVR to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do oszacowania średniej wielkości widowni wszystkich stacji telewizyjnych w danym okresie czasu. Wskaźnik ten może być wyrażony w liczbach bezwzględnych (milionach osób oglądających telewizję w tym samym czasie) lub odsetkach (jaki % populacji oglądał jednocześnie telewizję).