Verbatim

Verbatim to zapis wywiadu jakościowego z respondentem zawierający pełny i dosłowny przebieg rozmowy; może również zawierać informacje o reakcjach niewerbalnych respondenta, zarejestrowanych w trakcie wywiadu (śmiechu, westchnięciach, pauzach itp.).